Om

Klasserna 6A och 6B på Åkerö skola Leksand kommer kontinuerligt under läsåret följa bygget av BRF Liljan på Övermovägen  i Leksand och de yrken/företag som är medverkande i byggandet vilket beräknas stå klart i juni lagom till skolavslutningen.

Vi har av Skola-arbetslivsfonden i Leksand tilldelats 6000kr för genomförande och redovisning av projektet.